COEDUCACIÓN

 

RECURSOS E FERRAMENTAS NO ÁMBITO WEB

Estudio sobre lenguaje y contenido sexista en la web. T-incluye.org

Mujeres en Red

O proxecto articulase arredor de diferentes estratexias co fin de facilitar a extensión dunha linguaxe e contidos non sexistas nas páxinas web, prestando especial atención ás de institucións e organismo públicos, proxectos relacionados coa Sociedade de Información e medios de comunicación.

VER GUÍA

 

Guía Básica para una comunicación no sexista

2019.  Mª Luisa Paz Fundación CTIC. Centro Tecnolóxico

Esta guía fai fincapé sobre a importancia de ter en conta os contidos visuais e multimedia. A comunicación inclusiva debe ir máis alá do propio texto (iconografía, fotografías, videos…) presentes tanto nas web como nas redes sociais e outros medios.

VER GUÍA

 

Nombra en Red

Instituto de la Mujer

Recurso informático para facilitar os usos non sexista da linguaxe. Tratase dunha base de datos que ofrece alternativas a mulleres e homes sin invisibilizar nin discriminar ás mulleres. Contén un CD para instalar no ordenador e facilitar as consultas. Software de acceso libre e gratuíto. 

VER GUÍA

 

Guía breve Themis para la igualdad: Como evitar el lenguaje sexista. 

Themis

Aporta pautas que poden axudar a todo o mundo a empregar unha linguaxe incluínte, que reflicte a realidade da sociedade actual e evite o sexismo na linguaxe tanto oral como escrita.

VER GUÍA

 

Concello de Covelo

Praza do Mestre Cerviño, 2 

36872, COVELO

 

Contacto

+ 00 34 986 65 00 27/47

servizossociais.covelo@gmail.com