COEDUCACIÓN

 

Guías de sensibilización xeral

Guía para un uso igualitario  y no sexista del lenguaje  y de la imagen en la Universidad de Jaén

2012. Guerrero Salazar Susana. Unidad de Igualdad. Universidad de Jaén

A finalidade deste guía é aportar unha ferramenta tanto ao alumnado, como ao profesorado e ao persoal administrativo que supoña unha axuda na súa actividade investigadora e de xestión.

VER GUÍA

 

Nombra. Número 1. En masculino y femenino

1995. Alario C, Bengochea M, Lledó E, Vargas A. Instituto de la Mujer

Documento que invita a pensar, polo tanto, a nomear de forma que se signifique adecuadamente quen son as mulleres e os homes no mundo no que viven, e as relacións que nel se producen.

VER GUÍA

Número2. En dos palabras. En Masculino y femenino.

2003. Instituto de la Mujer

Publicación resultado da análise de diversos documentos que empregamos a cotío. Mediante unha pequena historia ilustrada con viñetas pretendese facer máis fácil e amena a reflexión sobre a linguaxe que empregamos.

VER GUÍA

Revisión del lenguaje desde la perspectiva de género.

Mercedes Bengoechea. Diputación Foral de Bizkaia.Departamento de Presidencia.

A intención deste documento é axudar a entender que existe unha íntima conexión entre a lingua utilizada no mundo público laboral e a posición das mulleres nesta sociedade,. Ten como pretensión potenciar o cambio dunha realidade onde mulleres e homes non gozan de iguais oportunidades, polo tanto é convinte modificar a linguaxe que usamos nas empresas e organizacións.

VER GUÍA

El Lenguaje más que palabras

1998. Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer.

O obxectivo deste documento é amosar a importancia da linguaxe no desenvolvemento da identidade, propoñer pautas para detectar e corrixir o uso sesgado da linguaxe e promover a reflexión coa finalidade de eliminar a linguaxe sexista das nosas vidas.

VER GUÍA

Número 4. Las profesiones de la A a la Z. En femenino y masculino.

2006.  Lledó Eulalia. Instituto de la Mujer.

Esta publicación é o resultado da revisión e actualización en profundidade da primeira publicación que editou o Instituto de la Mujer en 1996 a través dun repertorio de oficios, cargos e profesións titulado de la A a la Z. A demanda existente amosa a necesidade existente de contar cunha ferramenta para soluciónar as numerosas dúbidas que poden suscitar as denominacións de oficios, cargos e prefesión, fundamentalmente como se concretan en feminino.

VER GUÍA

Concello de Covelo

Praza do Mestre Cerviño, 2 

36872, COVELO

 

Contacto

+ 00 34 986 65 00 27/47

servizossociais.covelo@gmail.com