COEDUCACIÓN

 

Guías de sensibilización no ámbito do DEPORTE

Número 7. Hablamos de Deporte. En femenino y masculino.

2010. Alfaro E, Bengochea M, Vázquez B.  Instituto de la Mujer

Ten como obxectivo analizar e suxerir novas formas de linguaxe deportiva. Preténdese un cambio en relación aos estereotipos de xénero asociados ao deporte, que contribúa  á consecución da igualdade efectiva entre mulleres e homes no  eido deportivo.

VER GUÍA

 

Guía de lenguaje para el ámbito del deporte. 

2009. Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer.

Este documento dedícase a estudar a linguaxe que se usa habitualmente no ámbito deportivo. Ten como obxectivo principal, a partir da análise dos documentos, propoñer solucións aos problemas e ausencias detectadas respecto da visibilización e a inclusión das mulleres na linguaxe.

VER GUÍA

 

Concello de Covelo

Praza do Mestre Cerviño, 2 

36872, COVELO

 

Contacto

+ 00 34 986 65 00 27/47

servizossociais.covelo@gmail.com