COEDUCACIÓN

 

Guías de sensibilización no ámbito sindical e de relacións laborais

Guía para el uso del lenguaje no sexista en las relaciones laborales y en el ámbito sindical.

2008. Secretaría Confederal da Muller de CC.OO.

Esta guía pretende favorecer o uso de termos e elementos libres de sexismo, superando a linguaxe tradicional que invisibiliza e discrimina  ás mulleres. 

VER GUÍA

 

Manual del lenguaje Integrador no sexista

2013. Secretariado Permanente de Comité Confederal de CGT. Secretaría de la Mujer. (CGT). 

A segunda edición deste manual que ten como meta a igualdade dentro e fora do sindicato CGT. Incide sobre todo na igualade interna entendendo que, unha vez acadada, será máis fácil traladar esta idea á sociedade con pleno convencemento.

VER GUÍA

 

Concello de Covelo

Praza do Mestre Cerviño, 2 

36872, COVELO

 

Contacto

+ 00 34 986 65 00 27/47

servizossociais.covelo@gmail.com