COEDUCACIÓN

 

Guías de sensibilización NO ÁMBITO XURÍDICO

Número 6. Hablamos de leyes. En femenino y masculino. 

2008. Guerrero Ch, e Lledó E.  Instituto de la Mujer

Este documento ten como finalidade contribuir a detectar e analizar as carencias que amosan diversos textos básicos, como a Constitución de 1978, así como unha serie de leis e resolucións, tanto polo seu fondo como pola forma, que amosan a necesidade de cambios e como levalos adiante. Propoñense formas de uso da linguaxe que representa ás mulleres sempre que lle corresponde facelo.

VER GUÍA

 

Concello de Covelo

Praza do Mestre Cerviño, 2 

36872, COVELO

 

Contacto

+ 00 34 986 65 00 27/47

servizossociais.covelo@gmail.com