COEDUCACIÓN

 

Guías de sensibilización no ámbito da empresa e do emprego

Guía de lenguaje para el ámbito de la empresa y el empleo. 

2011. Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer.

Este documento propon solucións aos problemas e ausencias que se detectaron respecto á visibilización e a inclusión das mulleres na linguaxe empregada no ámbito da empresa e do emprego, ofrecendo modelos e alternativas adaptadas á realidade social na que vivimos mulleres e homes.

VER GUÍA

 

Kit 3: Guía práctica de comunicación incluyente. 

Fundación Mujeres. Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades

Con esta ferramenta pretendese proporcionar ás empresas un instrumento útil e práctico que facilite a utilización dun sistema de comunicación incluínte de forma habitual.

VER GUÍA

 

Concello de Covelo

Praza do Mestre Cerviño, 2 

36872, COVELO

 

Contacto

+ 00 34 986 65 00 27/47

servizossociais.covelo@gmail.com