COEDUCACIÓN

 

Guías de sensibilización NO ÁMBITO DA SAÚDE

Número 5. Hablamos de salud. En femenino y masculino.

2006. Garí Pérez A. Instituto de la Mujer.

Este documento ofrece un material de reflexión sobre os usos da linguaxe sanitaria, e propoñer unha serie de alternativas para evitar o uso dunha linguaxe sexista e/ou androcéntrica nunha comunidade profesional que busca acadar a igualdade de condicións entre toda a cidadanía.

VER GUÍA

 

Guía de lenguaje para el ámbito de la salud.  

2009. Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer.

Esta guía ten como obxectivo fundamental, a parrtir da análise dos documentos, propoñer solucións aos problemas e ausencias detectadas respecto da visibilización e inclusión das mulleres na lingua no ámbito da saúde.

VER GUÍA

 

Concello de Covelo

Praza do Mestre Cerviño, 2 

36872, COVELO

 

Contacto

+ 00 34 986 65 00 27/47

servizossociais.covelo@gmail.com